Dette tror kommunene om regionreforma

workshop regionreformaI et historisk møte mellom medlemmene i Nordfjordrådet og i Sunnmøre regionråd ble endelig regiontilhørighet diskutert.

Hovedpoenget med rapporten er en systematisk tilbakemelding til kommunaldepartementet og fylkeskommunene.

I rapporten vises det til en felles holdning i begge regionrådene at Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal bør slå seg sammen, eller sammen videre i reforma. Begge fylkene blir oppfattet som for små til å stå alene dersom regionstrukturen endrer seg og naboregionene blir større og sterkere.

− Rapporten viser at kulturforskjellene mellom Vestlandet og Trøndelag kan være like ledende for Regionreforma, som bo- og arbeidsmarkedsregionene er for kommunereforma, sier Erlend Krumsvik, rådgiver i Sunnmøre regionråd.  

Kort fra rapporten

Større påvirkningskraft og en sterk byregion rundt Ålesund, var bare noen av mulighetene ved en sammenslåing som gjentar seg i rapporten.

Svekking av demokratiet i distriktet, større avstander og et dyrere fylke, var noe av det som ble nevnt som eventuelle trusler i et nytt fylke.

− Rapporten gir et helhetlig inntrykk av hvilke holdninger det kommunale forvaltningsnivå har til regionreforma, forteller Krumsvik.

Nesten alle medlemmene i Nordfjordrådet og Sunnmøre regionrådet var alle klare på at attraktivitet og rekruttering til fylket, uavhengig av fremtidige fylkesgrenser, var noe av det viktigste.

 

Emneord: Regionreform, Workshop, Erlend Krumsvik, Nordfjordrådet, Sunnmøre regionråd

E-post