Sunnmøre slår ring om Ørsta

reg.moter.moreMørebenken med råd for å beholde Lånekassens 22 arbeidsplasser i Ørsta.

Daglig leder i Sunnmøre regionråd Jan Kåre Aurdal, rådgiver i Sunnmøre regionråd, Erlend Krumsvik og ordfører i Ørsta Stein Aam møtte Mørebenken onsdag ettermiddag, for å drøfte veien videre.

- Lånekassens vedtak om å legge ned Ørsta sitt regionkontor har klare regionalpolitiske dimensjoner, noe som det ikke har blitt tatt hensyn til i omorganiseringsprosessen, forteller Krumsvik. 

Skjøre arbeidsplasser i distriktet

Styret i Lånekassa vedtok i slutten av august å legge ned kontoret i Ørsta som har 22 arbeidsplasser.

Om departementet godkjenner vedtaket blir kontora i Ørsta og Tromsø lagt ned innen 1. januar 2020. Ved kontoret i Bergen blir det tilsettingsstopp, noe som tilsier at kontoret kan forsvinne på sikt.

Mørebenken med Harald Tom Nesvik, Else-May Botten, Helge Orten og Pål Farstad, var alle enig om en felles synliggjøring av Ørstas, og distriktets fordeler for å kunne beholde regionkontoret.

Vil holde saken varm

Regionrådets representanter mener veien videre nå er å møte statsråden, et forslag Mørebenken støttet seg til.

- Vi har ikke så mange statlige arbeidsplasser i regionen og derfor har vi ikke råd tid å miste en eneste en. Det er viktig at sunnmøringene igjen kan stå samlet, det er da vi er sterkest, både med tanke på Lånekassen i Ørsta og på andre områder, avsluttet Jan Kåre Aurdal.

 

 

 

 

 
Emneord: Høyringssvar, Lånekassen, Høringssvar, Mørebenken

E-post