Ny styrarutdanning i Ålesund

Barn lek i skolegårdVil du utvikle deg som leiar? Høgskulen i Volda kjem med ny styrarutdanning kor samlingene ligg til Ålesund.

Sunnmøre regionråd Oppvekst, Arbeidsutvalet for barnehage og Ålesund kommune tok initiativ til å starte opp styrarutdanning for barnehagetilsette.

Styrsrutdanninga er eit nytt tilbod ved Høgskulen i Volda og det er styrere og pedagogiske leiarar i kommunene Giske, Haram, Norddal, Sandøy, Skodje, Stordal, Stranda, Sykkylven, Sula, Ørskog og Ålesund som kan ta utdanninga ved høgskolen.

Økt kompetanse

Studiet skal kvalifisere styrarar til å bevisstgjer leiarskap og utvikler høy kvalitet på arbeidet. Barnehagens styrar har det overordna ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med samfunnsmandatet.

Som pedagogisk leiar, må styrar ha kunnskap om barns læring og utvikling under ulike betingelser. Å være styrer fordrer oppfølging av det pedagogiske arbeidet, foreldresamarbeidet og personalet i barnehagen.

Studiet er samlingsbasert og går over to semestre med oppstart høst 2016. Det gir 30 studiepoeng.

 

Emneord: Oppvekst

E-post