- Kommuneledelsen må satse på innovasjon

IMG 0555Siste samling for Innovasjonsskullet på Sunnmøre startet tirsdag til onsdag 26. – 27. april.

Det klare ønsket kommer fra professor, Rolf Rønning ved Høyskolen i Lillehammer (HiL). Sunnmøre regionråd og HiL har siden 2015 samarbeidet med det skreddersydde masterstudiet basert på ”Nasjonal Innovasjonsskole for kommunesektoren”.

Med snart seks samlinger bak seg og en eksamen i vente, skal deltakerne fra Sunnmøre gå ut i kommunene å gjennomføre sine innovasjonsprosjekt.

− Jeg håper deltakerne har fått inspirasjon (og redskapet) til å arbeide videre. Samtidig er det en utfordring for deltakerkommunene å greie å bruke den kompetansen de nå har. Vi vet at innovasjon alltid møtes med motstand, derfor bør ledelsen rundt om i kommunene kunne diskutere hvordan kompetansen kan få spillerom videre i organisasjonen, forteller Rønning. 

Et moteord

Professoren forteller at deltakerne på tvers av kommunene har blitt samkjørte, noe som har en viktig del for samarbeidet og støtten rundt innovasjon videre i regionen.

Rundt 40 kommuneansatte fra Sunnmøre har vært med og en av de er utviklingsveileder Torunn Måseide fra Sunnmøre regionråd. Måseide forteller at innovasjonsprosjektet hun er med i var en invitasjon fra Haram kommune, med tittelen ”Motivasjon for språkopplæring i et integreringsperspektiv:”

Gruppen består av Åshild Sandøy Surowiec, Ove Røv, Bjørn Nedreskodje og Måseide selv. Hun kan fortelle at innovasjon har blitt det nye moteordet på mange vis, men tror at det mangler en del kunnskap om forskjellen på innovasjon og vanlig planlegging.

− At innovasjon er nyskaping og kreativ tenking høres fordøyelig ut, men det er en utfordring i praksis fordi vi i offentlig sektor er så tradisjonsbundne i måten vi løser oppgaver på, eller vi er for lite flinke til å løse oppgaven gjennom sammen med å sam-snakke og samskape. Det er der kunnskapen og utfodringen ligger, sier Måseide.

Hun fastsetter at utfordringer vil det alltid være, men mener det er viktig at Sunnmøre regionråd har Innovasjonsskolen som setter et felles fokus på innovasjonsprosessen. 

−Studiet er en god kombinasjon mellom teori og prakis, og veien blir spennende, avslutter hun optimistisk. 

 

Emneord: Innovasjon

E-post