Endeleg vedtak om kommunereforma

Collage FotorInnan 1. juli 2016 skal alle norske kommunar gjere vedtak om dei skal fortsett som eigen kommune eller lage ny kommune saman med ein eller fleire av sine naboer.

For SR-kommunane gjerast vedtak på følgande datoer. Innan 1. juli skal alle kommunar ha fatta vedtak om mulige sammenslåingar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal innan1. oktober komme med si tilråding.

  • Listen er under oppdatering.

Emneord: Kommunereform

E-post