Endeleg vedtak om kommunereforma

Collage FotorInnan 1. juli 2016 skal alle norske kommunar gjere vedtak om dei skal fortsett som eigen kommune eller lage ny kommune saman med ein eller fleire av sine naboer.

For SR-kommunane gjerast vedtak på følgande datoer. Innan 1. juli skal alle kommunar ha fatta vedtak om mulige sammenslåingar. Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal innan1. oktober komme med si tilråding.

  • Listen er under oppdatering.

GISKE

Kommunestyret vedtok torsdag 16. juni at Giske kommune vil halde fram som eigen kommune etter 2020.

Kommunestyret understreka at kommunen skal vidareføre etablerte samarbeidsordningar og halde fram med nabosamarbeid og dialog om vidare utvikling til beste for Giske og Sunnmøre.

Det fullstendige vedtaket vil du finne på heimesida til Giske kommune.

Tidligare:

Giske var med i forhandlingane om ein storkommune på Sunnmøre i lag med Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Sykkyven, Ørskog, Stordal, Haram, Sandøy og Hareid.

HARAM

På grunnlag av framforhandla intensjonsavtale og resultat av folkerøystinga, vil Haram kommunestyre gå inn for ei samanslåing med Sandøy kommune eller vere aleine.  Les meir om vedtaka gjort frå kommunestyremøtet 22. juni på Haram kommune sine heimesider.

Tidligare:

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har også forhandla fram eit forslag om ein ny intensjonsavtale for å danne ein ny kommune Ålesund.  

Dette skjedde på eit forhandlingsmøte mellom dei fire kommunenes forhandlingsutvala onsdag 15. juni.

Det er kommunestyra i dei kommunane som avgjer om den nye avtalen skal effektueres. Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 22. juni.

Les og sjå den nye intensjonsavtalen:

HAREID

Fylkesmannen har no gitt kommunen frist til slutten av september og vil sjølv kome med tilråding 3. oktober.

Tidligare:

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 22. juni.

Kommunestyret hadde oppe sak om kommunereform og vegen vidare i løpet av juni, men treng meir tid for å teste ut andre alternativ enn Runde kommune. Runde kommune var forhandlingar mellom Hareid, Herøy, Ulsteinvik, Sande og Vanylven.

HERØY

Fylkesmannen har no gitt kommunen frist til slutten av september og vil sjølv kome med tilråding 3. oktober.

Tidligare:

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 22. juni.

Kommunestyret hadde oppe sak om kommunereform og vegen vidare i løpet av juni, men treng meir tid for å teste ut andre alternativ enn Runde kommune. Runde kommune var forhandlingar mellom Hareid, Herøy, Ulsteinvik, Sande og Vanylven.

NORDDAL

Kommunestyret vedtok at Norddal kommune vil halde fram som eigen kommune etter 2020.

Tidligare:

Norddal hadde tidligare forhandlingaer om ny landkommunealternativet, Storfjord kommune, saman med Stordal, Ørskog og Skodje.

SANDE

Fylkesmannen har no gitt kommunen frist til slutten av september og vil sjølv kome med tilråding 3. oktober.

Tidligare:

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 21. juni.

Kommunestyret hadde oppe sak om kommunereform og vegen vidare i løpet av juni, men treng meir tid for å teste ut andre alternativ enn Runde kommune. Runde kommune var forhandlingar mellom Hareid, Herøy, Ulsteinvik, Sande og Vanylven.

SANDØY

Eit samrøystes kommunestyre 27. juni gav sitt ja til å gå saman med Skodje og Ålesund i ei ny kommune.

Tidligare:

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har forhandla framet forslag om ein ny intensjonsavtale for å danne ein ny kommune Ålesund.  

Dette skjedde på eit forhandlingsmøte mellom dei fire kommunenes forhandlingsutvala onsdag 15. juni.

Det er kommunestyra i dei kommunane som avgjer om den nye avtalen skal effektueres.

Les og sjå den nye intensjonsavtalen:

pdfIntensjonsavtalen inngått i mars.

SKODJE

Kommunestyret i Skodje vedtok onsdag 29. juni, med 13 mot 8 stemmer, at Skodje blir slått saman med Ålesund og Sandøy.

Tidligare:

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har forhandla framet forslag om ein ny intensjonsavtale for å danne ein ny kommune Ålesund.  

Dette skjedde på eit forhandlingsmøte mellom dei fire kommunenes forhandlingsutvala onsdag 15. juni.

Det er kommunestyra i dei kommunane som avgjer om den nye avtalen skal effektueres.

Les og sjå den nye intensjonsavtalen:

pdfIntensjonsavtalen inngått i mars.

STORDAL

Stordal kommunestyre vedtok onsdag 29. juni å halde fram som eigen kommune.

Tidligare:

Stordal var med i forhandlingane om ein storkommune på Sunnmøre i lag med Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Sykkyven, Ørskog, Stordal, Haram, Sandøy og Hareid.

Samstundes forhandla Stordal om ein ny landkommune, Storfjord kommune, med Skodje, Ørskog, Stordal og Norddal.

Kommunereforma skal etter planen vedtakast i kommunestyret onsdag 15. juni. ( Det er også sett opp eit ev. ekstraordinært kommunestyre onsdag 29. juni dersom det mot formodning vert hektisk  å få saka fram til 15. juni.

 

STRANDA

Stranda kommune vedtok i kommunestyret 22. juni å halde fram som eigen kommune.

Tidligare:

Stranda var i vår i forhandlingar med Sykkylven kommune om ein felles kommune.

SULA

Stranda kommune vedtok i kommunestyret 22. juni å halde fram som eiegen kommune.

Tidligare:

Sula var med i forhandlingane om ein storkommune på Sunnmøre i lag med Ålesund, Sula, Giske, Skodje, Sykkyven, Ørskog, Stordal, Haram, Sandøy og Hareid.

SYKKYLVEN

Sykkylven kommune vedtok i kommunestyret 20. juni å halde fram som eigen kommune.

Tidligare:

Sykkylven forhandla i vår om ein felles kommune med Stranda kommune.

ULSTEIN

Fylkesmannen har no gitt kommunen frist til slutten av september og vil sjølv kome med tilråding 3. oktober.

Tidligare:

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 16. juni.

Kommunestyret oppe sak om kommunereform og vegen vidare i løpet av juni, men treng meir tid for å teste ut andre alternativ enn Runde kommune.

Ulstein har forhandla med dei andre kommunane på Ytre Søre Sunnmøre – Hareid, Herøy, Sande og Vanylven – om å danne Runde kommune i fellesskap.

Ulstein tok i mars 2016 initiativ til tosidige forhandlingar med Hareid. I mai 2016 har rådmannen i Ulstein tilrådd at kommunen skal vere open for dialog med Hareid om ein intensjonsavtale, dersom Hareid ønsker dette. Sjå meir på heimesida til Ulstein kommune.

VANYLVEN

Fylkesmannen har no gitt kommunen frist til slutten av september og vil sjølv kome med tilråding 3. oktober.

Tidligare:

Vanylven kommunestyre skal gjere vedtak i møte 14. juni 2016.

Kommunestyret oppe sak om kommunereform og vegen vidare i løpet av juni, men treng meir tid for å teste ut andre alternativ enn Runde kommune. Runde kommune var forhandlingar mellom Hareid, Herøy, Ulsteinvik, Sande og Vanylven.

Vanylven hadde også forhandlingar med Eid kommune.

VESTNES

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 22. juni.

VOLDA

Kommunestyret i Volda vedtok tirsdag 28. juni, med klart fleirtal, at kommunen skal slå seg saman med Hornindal i Sogn og Fjordane. Les meir på Volda kommune sine heimesider.

Tidligare:

Intensjonsavtale Ørsta- Volda i kommunestyret 21.04. Med 19 mot 7 røyster vedtok Volda kommunestyre 26. mai å godkjenne intensjonsavtalen som kommunen har inngått om samanslåing med Stryn og Hornindal.

  • Intensjonsavtale Volda- Horniondal og Stryn i kommunestyret 16. juni. Politisk fleirtal i Volda for samanslåing med Hornindal, vedtok eit fleirtal på 14 mot 13 røyster å krevje folkerøysting før dei gjer endeleg vedtak.

ØRSKOG

Ørskog kommunestyre skal i møte torsdag 14.4 handsame sak om «Intensjonsavtalar vedr. to alternativ til ny kommunestruktur»

ØRSTA

Kommunestyret vedtok torsdag 16. juni at Ørsta kommune vil halde fram som eigen kommune etter 2020.

Tidligare:

Ørsta forhandla saman med Volda kommune for ein felles kommune. Folkerøystinga ga også eit klart fleirtall for å halde fram som eigen kommune.

ÅLESUND

Vedtak om kommunereform skal til behandling i kommunestyremøte 9. juni.

Neste bystyremøte er et ekstramøte om kommunereformen 22. juni.

Haram, Sandøy, Skodje og Ålesund har forhandla framet forslag om ein ny intensjonsavtale for å danne ein ny kommune Ålesund.  

Dette skjedde på eit forhandlingsmøte mellom dei fire kommunenes forhandlingsutvala onsdag 15. juni.

Det er kommunestyra i dei kommunane som avgjer om den nye avtalen skal effektueres.

Les og sjå den nye intensjonsavtalen:

pdfIntensjonsavtalen inngått i mars.

Emneord: Kommunereform

E-post