Oversikt over folkemøter i SR-kommunene

Storfjorden 160509 02Det arrangeres nå folkemøter i de fleste kommuner om kommunereformen.

  • Listen er under oppdatering.

 

Emneord: Kommunereform

E-post