Regionrådet tar miljøansvar

miljofyrtarnSunnmøre regionråd IKS fikk i påsken sertifisert seg som Miljøfyrtårn.

Miljøsertifisering er godkjenningsordninger for bedrifter og organisasjoner som ønsker å vektlegge miljøaspektet i sin virksomhet.

Energi og miljø effektivisering blir et viktig satsningsområde for Sunnmøre regionråd IKS. Prosjektleder for energieffektivisering, Einar Haram ser seg fornøyd med sertifiseringen.

- Det er viktig at vi som arbeider med energieffektivisering i kommunene går foran som et godt eksempel med hvordan vi ønsker å opptre og hvordan vi ønsker å markedsføre våre eiere som er 19 kommuner på Sunnmøre, forteller Haram.

Kommuner skal ta miljøansvar

Alle kommunene på Sunnmøre arbeider med å gjennomføre energieffektiviseringstiltak i større eller mindre gradm, med bistand fra prosjektlederen. Han forteller at alle bidrar til å redusere utslippene og arbeider for et renere miljø.einarmiljosertifisering

- Spesielt med tanke på de krav som er satt til reduksjon av utslippene frem mot 2020 er vårt bidrag et viktig eksempel til etterfølgelse, forteller Haram videre.

- Det at vi har oppfylt kravene og samtidig har laget handlingsplaner med målsettinger for kommende år  , gjør at vi hele tiden vil forbedre oss og ha fokus på hvordan vi kan bidra til en renere verden.

Dette er miljøfyrtårn

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Regionrådet oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø

Signeringen ble gjort 21. mars ved ordfører i Ålesund kommune, Eva Vinje Aurdal, rådmann Astrid Eidsvik, daglig leder i Sunnmøre regionråd, Jan Kåre Aurdal og prosjektleder i energieffiktivisering, Einar Haram.

Emneord: Energi og klima

E-post