Signering for Storfjord kommune

Signeringsmote NL Intensjonsavtalen knytt til landkommunealternativet blei i dag signert.


Eit langt og omfattande prosessarbeid kjem til ei mellombels pause, no når
intensjonsavtalen blir signert mellom partane.

Skodje, Norddal, Stordal og Ørskog møttes i dag i Valldal for å signerte intensjonsavtalen for kommunereformprosjektet ”Ny Landkommune”, med arbeidstittel Storfjord kommune, som kommunane sjølv har jobba fram grunnlaget for.

Forhandlingsleiar i kommunereformprosessen er rådjevar, Erlend Krumsvik i Sunnmøre
regionråd.

− Denne arbeidsmåten skil seg frå resten av landet, men har resultert i ei særleg
interkommunal kompetanse for dei politikarane som har vore innvolvert i prosessen. No
gjenstår lokal politisk handsaming av kommunereforma, før kommunane tek til med å byggeden nye kommunen i praksis, fortel Krumsvik.

Emneord: Kommunereform

E-post