Volda og Ørsta signerte intensjonsavtale

Volda og Ørsta signerer intensjonsavtaleNabokommunene signerte intensjonsavtalen for en felles kommune.

Ordførar i Volda, Jørgen Amdam, og ordførar i Ørsta, Stein Aam, signerte i formiddag intensjonsavtalen om en fremtidig felles kommune.

Rådgiver og veileder for "Volda og Ørsta", Per Ivar Lied i Sunnmøre regionråd var på plass og fikk en kort uttalelse fra både Amdam og Aam.

- Forhandlingene har vært gode, begge parter har tatt og gitt, og begge står bak den felles avtalen, sier de to ordførerne.

Avtalen er tidligere orientert om i begge formannskap, og kommunestyrene i de to kommunene vil få mer informasjon i et felles kommunestyremøte 31. mars. Samme dag vil hvert kommunestyre behandle avtalen. Dersom kommunestyra sier ja til avtalen, blir det folkeavstemming i begge kommunene 19. mai.

Hvor kan jeg lese intensjonsavtalen?

Emneord: Kommunereform

E-post