Felles torgdag

torgdag torunn Fotor

Felles torgdag for rektor og ressursgruppe i Pulje 5 - barnesteg og ungdomssteg.

Torgdag for alle skulane i Pulje 5, barnesteg og ungdomssteg der vi viser kvarandre noko av det vi har jobba med i Vurdering for læring, og får inspirasjon til vidare arbeid.

Samlinga er for deltakande skular i Pulje 5 rektor og ressursgruppe. FAU leiarar og politikarar vil bli invitert.

Skulane må tenke gjennom kva dei vil presentere og temaet må vere klart til 1.veka i april og påmelding skal sendast til Torunn Måseide 4. april. Tenk ut kva som eignar seg som presentasjonstema og korleis de vil organisere dei 15 minutta de har på stand.

Tenk gjennom at dette skal kommunisere til alle inviterte, elevar, foreldre og politikarar og få gjerne elever med i presentasjonen.

 

Emneord: Ungdomstrinn i utvikling

E-post