Nyheter

Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, komm…

«Saman bygger vi kompetanse for framtida»    I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer arbeidsutvalet for skule i Sunnmøre regionråd Oppvekst til leiarutviklingskonferanse. Tid: Onsdag 29.august kl.10.00 og torsdag 30.august (avsl. etter lunsj) ...

Arena Sunnmøre 2018

Arena Sunnmøre er Sunnmøreregionråd sin årlege konferanse. Den skal finne stad torsdag 22.november 2018 på Colorline stadion sine konferanselokaler  frå 09.00-15.30  Målgruppa for konferansen er politikkarar i kommunestyrer og formannsskap på...

Ny leiar av rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd

Åse Elin Hole, rådmann i Stranda kommune vart i dag valt til ny leiar i rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd.  ( Åse -Elin Hole, Rådmann i Stranda kommune) Marit Larssen , rådmann i...

Seminar Bærekraftige bygg

20 - 21 juni i Ørsta Kulturhus kinosal  vart det haldt seminar, temaet for seminaret var "Massiv tre-Bærekraftige bygg", med fokus på massivtre, løysingar, økonomi, miljø, energi, økonomi, styrke, bærekraftige...

> Se alle nyheter

Skriv inn e-postadressen tilknyttet din brukerkonto. Ditt brukernavn vil bli sendt til denne e-postadressen.