Nyheter

Ny leiar av rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd

Åse Elin Hole, rådmann i Stranda kommune vart i dag valt til ny leiar i rådmanngruppa i Sunnmøre Regionråd.  ( Åse -Elin Hole, Rådmann i Stranda kommune) Marit Larssen , rådmann i...

Seminar Bærekraftige bygg

20 - 21 juni i Ørsta Kulturhus kinosal  vart det haldt seminar, temaet for seminaret var "Massiv tre-Bærekraftige bygg", med fokus på massivtre, løysingar, økonomi, miljø, energi, økonomi, styrke, bærekraftige...

Endringer i forskrift om økonomisk og teknisk rapp…

NVE (www.nve.no) innfører fra 1. juli 2016 et generelt krav om at nettselskapenes kjøp fra andre selskap i samme konsern skal baseres på konkurranse. Målet er å forhindre at nettselskapene kjøper overprisede varer og...

Strategiplan for Sunnmøre Regionråd 2016 - 2019

   Selskapsavtalen§3 - Selskapet sitt formål •Sunnmøre Regionråd er eit felles organ for deltakarkommunane. Selskapet har som målsetting å bidra til ei positiv utvikling i regionen samla og i deltakarkommunane. Selskapet skal...

> Se alle nyheter