• Hjem

Sunnmøre regionråd - Oppstart 2016

Styrarutdanning endeleg i Ålesund

Bruk13Ei relativ ny satsing skal leggast til Ålesund og målet er gjere barnehagestyrarane trygge på seg sjølv i leiarrolla.