Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

INVITASJON TIL SAMLING MED THOMAS NORDAHL TORSDAG…

   Thomas Nordahl er professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet og leder for Senter for praksisretta utdanningsforsking Samling for skuleleiarar, styrarar og PPT Tid: Torsdag 22.november 2018 frå 12.00-15.00 Stad: Hatlane skule...

Ungdomsråda på søre samla i Herøy på fredag

Samla slag for klima Fredag samla ungdomsråda på Søre seg på Herøy kulturhus. Her drøfta dei viktige spørsmål som gjeld ungdomen, mellom anna klimautfordringane. Dagen starta med ein innleiande presentasjonsrunde av kvart...

Arena Sunnmøre 2018

Velkommen til Arena Sunnmøre: Dato: Torsdag 22 november 2018 Tid: 09.00-15.30 Stad. Norsk Maritimt Kompetansesenter NMK Ålesund Tittel: Korleis utdanne framtidas sunnmøring? Vårt ansvar! Målgruppa for konferansen er politikarar i kommunestyre og formannskap og oppvekstutval...

Større energisparing enn venta

I fjor vart arbeidet med å skifte ut det 40 år gamle varme-og ventilasjonsanlegget i Sykkylven storhall sluttført . Det var berekna ein redukson på energiforbruket på 60 prosent, men...

> Se alle nyheter

Aktiviteter

22
nov
2018
Arena Sunnmøre 2018

22 november 2018

23
nov
2018
Styremøte nr. 8 – 2018

23 november 2018

30
nov
2018
Representantskapsmøte

30 november 2018