Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Samarbeidsmøte 3.mai i regi av Sunnmøre Regionråd …

3. mai arrangerte Sunnmøre Regionråd Oppvekst eit samarbeidsmøte der temaet for møtet var samskaping.    (Illustrasjonsbilde) Deltakarane vart delt inn i 3 grupper. Gruppene var sett saman slik at det var ein representant frå...

Strategiplan og handlingsplan for Sunnmøre Regionr…

 Sunnmøre Regionråd Oppvekst si oppgåve er å sikre kvalitets- og kompetanseheving innan barnehage og skule i regionen nordre Sunnmøre.   Strategiplan for interkommunalt samarbeid om barnehage, skule og SFO på nordre Sunnmøre  2017-2025: Strategiplan_pr._10.11.17_2.doc HANDLINGSPLAN 2018-2025...

The North West

    The North West nærmer seg med stormskritt og det ligger an til å bli fire flotte dager med et spennende og innholdsrikt program. Programmet er svært relevant for både politikere og...

Sunnmøre Soningsenter

Dei politiske ungdomspartia i Møre og Romsdal var samla i Ålesund fengsel saman med  fengselsdirektør Kjartan Helland og andre tilsette. Dagleg leiar i Sunnmøre Regionråd, Jan Kåre Aurdal var også tilstades...

> Se alle nyheter

Aktiviteter

01
jun
2018
Representantskapsmøte

01 juni 2018

06
jun
2018
Sunnmørsfinale Innovasjonscamp 2018

06 juni 2018

07
sep
2018
Styremøte

07 september 2018