Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Ordførarsamling i Sunnmøre Regionråd

14. februar var det ordførarsamling i Sunnmøre Regionråd med tema helse og sjukehus.

Spissa strategi for Sunnmøre Regionråd

Sunnmøre Regionråd har rullert strategien for 2019. Fremjing av sunnmørske politiske interesser vert prioritert, med fokus både på gode prosessar mellom deltakarkommunane i regionrådet og lobbyverksemd for å fremje sakene.

Dialogmøte med helseforetaket

Helse Møre og Romsdal HF (HMR) kalla kommunane inn til ekstraordinært dialogmøte 1. februar. Hensikta med møtet var orientering og dialog kring HMR sin omstillingsprosess knytt til oppfølging styresak for...

Møte med Mørebenken

28. januar møtte representantar frå Sunnmøre Regionråd (SR) Mørebenken (på Stortinget) for å ta opp saker av betydning for Sunnmørsregionen som SR ønskjer at Mørebenken skal trykke på i.

> Se alle nyheter

Aktiviteter

22
feb
2019
Møte i samhandlingsgruppa i Sunnmøre Regionråd (helse)

22 februar 2019