Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Dette tror kommunene om regionreforma

I et historisk møte mellom medlemmene i Nordfjordrådet og i Sunnmøre regionråd ble endelig regiontilhørighet diskutert.

Styrarutdanning endeleg i Ålesund

Ei relativ ny satsing skal leggast til Ålesund og målet er gjere barnehagestyrarane trygge på seg sjølv i leiarrolla.

Nødnettet er for dårleg på Sunnmøre

Nødnett er avgjerande viktig med omsyn på ekstremvêr i framtida. Regionrådet ber om at det vert prioritert.

Vil berge heimevernet

36 ordførarar har signert oppropet om å bevare HV11 i Møre og Romsdal.

> Se alle nyheter

Aktiviteter

30
sep
2016
Sakliste - Nettverkssamling

30 september 2016

06
okt
2016
Nettverkssamling i Ungdomstrinnssatsinga

06 oktober 2016

07
okt
2016
Nettverksmøte - Skole

07 oktober 2016