Utvikling gjennom samarbeid!

Sunnmøre regionråd skal bidra til ein positiv utvikling i medlemskommunane og i regionen samla.

Vi skal:

  • fremje sunnmørske politiske interesser
  • fremje eit mangfaldig arbeidsliv
  • utvikle kommunale tenester

Sunnmøre regionråd leiar ulike samarbeidsprosjekt mellom kommunane i regionen.

Nyheter

Nettverksmøte for Sunnmørskommunenes klima- og ene…

Nettverksmøte for Sunnmørskommunanes klima og energi-nettverk, på hotel Ivar Aasen i Ørsta.    Dato : 27.09.18 kl 0830 – kl 1600 og 28.09.18 kl 0830 – kl 1200 Program: Torsdag 27.09.18 0830 Registrering og kaffe.0900...

Uttale frå Sunnmøre Regionråd om Nordøyvegen

 «Uttale frå styret i Sunnmøre Regionråd om Nordøyvegen Sunnmøre Regionråd er på styremøte 27.08.18 blitt orientert om Nordøyvegen av styreleiar Bjørn Sandnes og tidlegare styreleiar Oddbjørn Vatne i Nordøyvegen AS.   Nordøyvegen vart...

Leiarutviklingskonferanse for kommunalsjefar, komm…

«Saman bygger vi kompetanse for framtida»    I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer arbeidsutvalet for skule i Sunnmøre regionråd Oppvekst til leiarutviklingskonferanse. Tid: Onsdag 29.august kl.10.00 og torsdag 30.august (avsl. etter lunsj) ...

Arena Sunnmøre 2018

Arena Sunnmøre er Sunnmøreregionråd sin årlege konferanse. Den skal finne stad torsdag 22.november 2018 på Colorline stadion sine konferanselokaler  frå 09.00-15.30  Målgruppa for konferansen er politikkarar i kommunestyrer og formannsskap på...

> Se alle nyheter

Aktiviteter

27
sep
2018
Sunnmørskommunenes klima og energi nettverk

27 - 28 september 2018

04
okt
2018
Ordførarsamling

04 oktober 2018

05
okt
2018
Representantskapsmøte

05 oktober 2018